HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMLERİ

Hastanenin, belli yerlerine yerleştirilmiş ekipmanlar sayesinde, acil bir durumda ilgili kişilere haber verilmesini esas alan bir sistemdir. Kısaca Hemşire çağrı sistemleri, hasta ve hemşire arasındaki haberleşmeyi sağlayan hızlı bir iletişim aracıdır.

Sistem temel olarak, yatak başı ünitesi, el seti, wc çağrı ünitesi ve kapı üstü koridor lambasından  oluşur. Bu bileşenlerin birbiriyle haberleşmesini sağlayan modül oda kontrol ünitesidir.

Hemşire çağrı sistemi hasta ve hemşire arasındaki iletişimin etkinliğinin artması açısından önemlidir. Günümüzde sağlık şartlarının iyileşmesi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte kullanımı yaygınlaşmıştır. Hastaların tedavi sürecinde bulundukları odalarda, tuvalet ve banyolardan kullanabilecekleri bir sistemdir. Sağlık kuruluşlarının uluslararası akreditasyon birimlerince koyulan şartlarından birisi de hemşire çağrı sisteminin var olmasıdır.

Kaliteli bakım sağlamanın kilit unsurlarından biri, tesisinizin ihtiyaçları için en iyi hemşire çağrı sistemini kurmaktır

UVK Elektronik olarak hastalarınızın ve personelinizin memnuniyetini arttıracak çözümler sağlıyoruz.

Kurduğumuz Hemşire Çağrı Sistemleri;

 • IP Hemşire Çağrı Sistemi
 • Kablosuz Hemşire Çağrı Sistemi
 • Analog Kablolu Hemşire Çağrı Sistemi

Temin Ettiğimiz Hemşire Çağrı Ürünleri;

 • Hemşire Çağrı Paneli
 • Dokunmatik Oda Kontrol Paneli
 • Yatakbaşı Çağrı Ünitesi
 • Elseti
 • Wc Çağrı Ünitesi
 • Kapı Üstü Uyarı Lambası
 • Pager
 • Kablosuz Data Aktarıcı
 • Acil Servis Konsültan Doktor Çağrı Paneli
 • Hastane Çağrı Santral Sunucusu
TOP